HOS NAPRAPATEN ÄR DU I

TRYGGA HÄNDER!

heritage-grid.jpg

 

Naprapat betyder korrigera orsak till lidande. Händerna är naprapatens viktigaste redskap och med dessa utför vi manuell medicin. Naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen, det vill säga muskler och leder. 

Behandlingens syfte är att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga. Detta uppnår vi med behandlingsmetoder såsom massage, triggerpunktsbehandling, stretching, mobilisering och manipulation. Vid behov använder vi oss även av elektroterapi och nålar (dry needling). För att undvika återkommande besvär följs behandlingen ofta upp med goda råd om träning, kost och ergonomi.

VI HJÄLPER DIG MED BESVÄR SOM IDROTTSSKADOR, RYGGSKOTT, HUVUDVÄRK OCH MUSARM.

Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Vi hjälper dig med allmänna smärttillstånd och spänningar i muskler och leder men även vid mer specifika besvär som exempelvis huvudvärk, musarm och ryggskott. Detta är bara några få exempel på vad vi naprapater behandlar.

Enligt svensk lag har vi tystnadsplikt och lyder under socialstyrelsen.
Vi är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet och har därmed givetvis de patientförsäkringar som krävs.

På Hälsostyrkan jobbar tre glada och entusiastiska naprapater; Linda Lundqvist, Helena Carlsson och Katrin Hanson. Vi lovar att ta hand om dig på bästa sätt, hos oss är det du som står i fokus och vi gör allt vi kan för att slippa se dig igen (dvs för att få dig må så bra att du faktiskt slipper oss)! Många frågar hur många behandlingar som krävs för att man ska bli bra och detta är givetvis väldigt olika beroende på individen, levnadsstil, smärtdebut, grad och typ av besvär mm. I regel krävs mellan 3 och 5 behandlingar men det går ofta snabbare att bli kvitt dina besvär om du hjälper till själv med de hemövningar vi ger dig och inte väntar för länge med att söka hjälp. Ju längre tid du haft dina besvär, desto längre tid tar det i regel att bli kvitt dem. Ett som är säkert är att vi gör allt som står i vår makt att få dig besvärsfri så snabbt som möjligt.